0
SeaZen phòng chống Covid - chia sẻ từ CEO Đỗ Văn Toàn
Tin tức nổi bật
02:56 PM, 08/04/2020

Trong hoàn cảnh Covid 19 đang bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang thực hiện cách li toàn xã hội thì CEO Đỗ Văn Toàn đã có một số chia sẻ và nhắn nhủ đối với nhân viên toàn công ty về cách thức làm việc online, họp, báo cáo công việc, lương, chế độ…. Ngoài ra TGĐ còn chia sẻ một số cách thức giữu gìn và nâng cao sức khỏe để phòng chống Covid.

Tin xem nhiều

Facebook chat