0
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ COVID 19 TẠI MỤC TIÊU BẢO VỆ
Tin tức nổi bật
04:36 PM, 07/04/2020

Phương án này đề ra cách thức phòng ngừa và ứng phó đối với tình huống phát hiện người trong nhà máy (cán bộ nhân viên nhà máy, nhà thầu, khách, bảo vệ) có nghi ngờ hoặc đã bị lây nhiễm dịch Covid 19 tại mục tiêu mà SeaZen bảo vệ

 

Tin xem nhiều

Facebook chat